Laatu

Eero Sjögren Oy on oman laatujärjestelmänsä ohella sitoutunut noudattamaan
Oulun Autokuljetus Oy:n edellyttämää toiminnan laatua.

Koulutamme, opastamme ja ohjaamme henkilökuntaamme toimimaan vastuullisesti
ja tavoitteena on tuottaa voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaisia
kuljetuspalveluja asiakkaille.

Autonkuljettajamme ovat saaneet koulutusta taloudelliseen ajotapaan, mikä vähentää
kuljetusten ympäristölle aiheuttamia päästöjä.